Hur fungerar kattens kommunikation?  

Det absolut vanligaste sättet som ens katt försöker kommunicera på är att jama. Dock varierar det stort mellan katter hur mycket man jamar. Tamkatten jamar oftast när den vill något specifikt och för att få fram ett budskap. En katt kan också jama bara för att hälsa. Om den fräser eller morrar så är det oftast för att den inte gillar något eller vill skrämma vad den uppfattar som fiende. Katten marker ofta sitt revir, vilket man kan se genom att den stryker sitt huvud mot en individ eller ett föremål. På sås ätt utsöndras feromer från körtlarna som sitter vid huvudet. Detta är alltså en doft som markerar revir.

 

Via svansen så kan katten behålla sin fina balans, men visar också i vilken sinnesstämning katten befinner sig i. Om en svans piskar häftigt fram och woman and cat eye contract togethertillbaka så bör man backa eftersom katten troligtvis är arg eller missnöjd. Är svansen däremot uppstående eller hänger löst så signaleras en god sinnesstämning. Är svansen däremot mellan benen så upplever katten en känsla av undergivenhet. Man kan också uppfatta kattens sinnesstämning genom dess ögon. Om dessa blinkar lätt eller sluter dem helt så är katten avslappnad och vänlig. Ser man istället att ögonen är mycket uppspärrade så är katten troligtvis rädd eller vaksam för situationen.

Vidare så kan man också uppfatta kattens humör och kommunikation via dess öron. Om öronen är tätt bakåtstrukna så är det ett tecken på aggression, speciellt om den fräser samtidigt. Är öronen uppåt så påvisar det oftast uppmärksamhet. Gällande när katten spinner så finns det delade meningar kring detta och ingen forskning har kunnat påvisa hundra procent vad detta läte egentligen innebär. Vissa menar på att det är katten sätt att signalera att det inte råder någon fara. Andra menar att katten spinner för att lugna ner sig själv och inte bara för att signalera lycka. Vissa katter kan nämligen spinna när de befinner sig hos veterinären och har ont.

Vill man veta mer om hur man kan kommunicera med katter eller lära sig mer om hur man tyder ens katt signaler så kan man besöka denna hemsida.

Leave a Reply

mts_best