Vanliga kattsjukdomar

Precis som människor kan katter drabbas av en rad sjukdomar, men till skillnad från människor kan katter inte tala om att de mår dåligt. Istället måste man som ägare vara uppmärksam på förändringar i sin katts beteende som kan tyda på sjukdom. Det kan därför vara bra att läsa på om några av de vanligaste kattsjukdomarna, så att man är förberedd och kan känna igen symptomen när man ser dem.

Många vanliga kattsjukdomar behöver man dock oftast inte oroa sig för som kattägare, eftersom katter rutinmässigt vaccineras mot dessa. Ett exempel på en sådan sjukdom är kattpest, som är en smittsam virussjukdom. Symptomen är hög feber, kräkningar och diarré, och sjukdomen är särskilt farlig för kattungar, där dödligheten ligger på 90 procent för de som drabbas.

Katter ska också vaccineras mot kattsnuva och kattherpes, som bland annat kan leda till snuva, feber, dålig kondition, sämre aptit, blåsor på tungan och i halsen samt sår på nosen. I vissa fall kan sjukdomen också lämna kroniska besvär som snuva och torra ögon hos katten. En katt som har vaccinerats kan fortfarande drabbas, men symptomen blir betydligt lindrigare.

Något som alla utekatter med stor sannolikhet kommer att drabbas av förr eller senare är maskangrepp, eftersom de äter möss. Symptomen på ett maskangrepp kan vara många och varierande, till exempel diarré, svullen buk, dålig aptit, kräkningar, hosta och glanslös päls. Vanliga masktyper är bandmask och spolmask, och de olika typerna kräver olika behandling, varför man bör besöka veterinär innan man sätter in behandling.

En annan sjukdom som framförallt utekatter är i riskzonen för är öronskabb, eftersom smittan kommer från rävar och andra drabbade djur. Även innekatter kan dock smittas om de kommer i kontakt med en annan katt som har öronskabb. Man kan tydligt märka att ens katt är drabbad genom att den börjar klia sig i öronen mer än vanligt. Om man då undersöker öronen och ser små grynaktiga, svartbruna beläggningar, är det med största sannolikhet öronskabb. Det är lyckligtvis enkelt att behandla öronskabb, men man bör ända kontakta en veterinär först för att hitta rätt behandling.

En sjukdom som kan drabba både katter och människor är ögoninflammation. Särskilt raser som perser är känsliga för olika typer av ögonproblem, eftersom de har grunda ögonhålor som gör att ögonen står ut från ansiktet mer. När en katt får en infektion eller andra problem i ögonen bör man som ägare kontakta veterinär, eftersom det ofta krävs medicinsk behandling för att behandla problemet. Om man som människa misstänker att man har drabbats av ögoninflammation bör man tala med en läkare.

Även om ögoninflammation kan drabba både katt och människa smittar den dock inte mellan arterna. Det gör däremot ringorm, som är en typ av hudinfektion. Hudinfektionen orsakas i sin tur av en svamp, Microsporum canis, som är zoonos, det vill säga kan smitta mellan djur och människa. Om man upptäcker att ens katt har ringorm krävs omfattande åtgärder för att bli av smittan, och utöver behandling bör man sanera hela huset, särskilt kattens ägodelar.

Leave a Reply

mts_best