Katter kan jama på dialekt

Forskning har visat att valar utanför Nordnorge har upp till sex olika dialekter och att fåglar på landsbygden sjunger annorlunda än samma art som bor i urbana miljöer. Men hur är det med våra vanligaste husdjur? Är det skillnad på en katt som enbart talas till på skånska och en som enbart talas till på stockholmska? Det ska ny forskning vid Linköpings universitet reda ut. Forskarna säger sig inte bli förvånade om det visar sig att katter faktiskt kan jama på dialekt. Man kommer studera katternas språkmelodi och man hoppas kunna få en bättre bild av vad katterna kommunicerar.

Varför jamar katter?

Katter jamar främst för att kommunicera med människor eller med sina ungar, sällan för att kommunicera med andra vuxna katter. Därför tror man att människans sätt att prata med katten påverkar hur katten svarar. Nu ska forskning visa om människornas tal påverkar kattens dialekt, i en studie där 30 katter och deras ägare ingår. Projektet går under namnet Meowsic och deltagarna kommer från Skåne, Stockholm och Östergötland. Man kommer bland annat att använda kameror och ljudinspelningar för att undersöka hur katterna reagerar på att bli talade till med olika dialekter och i olika tonlägen. Syftet är inte bara att ta reda på om kattdialekter existerar, utan även att få allmänt fördjupad kunskap om katters sätt att kommunicera.

Hur tänker din katt?

Katter har länge fascinerat forskare inom flera olika discipliner, men forskningsresultaten når inte alltid utanför universitetens väggar. Därför sammanställde och tolkade forskaren och biologen Bo Söderström ett axplock av dessa i boken ”Hur tänker din katt?”. I boken får man bland annat lära sig att katter förstår sin ägares sinnesstämning när hen pratar och att de anpassar sitt beteende därefter. Boken tar även upp forskning om hur människan förändras av att vara i närheten av katter, till exemepl att barn som växer upp ihop med katter utvecklar ett bättre kroppsspråk och en bättre självkänsla, samt att vuxna som skaffat katt har lägre blodtryck och lägre kolesterolvärden.

Leave a Reply

mts_best